Aanmeldingsprocedure

Voor een lidmaatschap van de vrijmetselarij bestaat een vaste procedure, waarin zorgvuldig wordt gekeken of iemand geschikt is om vrijmetselaar te worden. De belangrijkste vragen hierbij zijn of het lidmaatschap de kandidaat iets zal bieden en of de kandidaat de vrijmetselarij iets kan bieden.

Tijdens de procedure krijgt een kandidaat twee leden toegewezen die begeleiding geven bij de voorbereiding op het lidmaatschap, de zogenaamde borgen. Na het invullen van het intakeformulier volgen twee gesprekken met diverse leden. Zo krijgt de kandidaat kennis over de organisatie en krijgt de loge een beeld van de kandidaat. Na de gesprekken wordt een verslag gemaakt en volgt een stemming in de loge over toelating. Is de uitslag positief dan wordt de datum van inwijding afgesproken.

WIJ VAN DE VRIJMETSELARIJ