Organisatie

Loge Pythagoras is een statutaire vereniging en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vereniging is onderdeel van de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij (NGGV). De NGGV is op haar beurt lid van de wereldwijde organisatie CLIPSAS. CLIPSAS is een organisatie voor internationale contacten binnen de gemengde vrijmetselarij. De NGGV heeft ook warme contacten met andere ma├žonnieke ordes in Nederland en Europa.