Vrijmetselarij

Oorsprong

Vrijmetselarij is voortgekomen uit de Joods/Christelijke traditie, maar als echte vrijdenkers kiezen vrijmetselaars uitdrukkelijk niet voor een bepaalde geloofsrichting. Veel vrijmetselaars geloven wel in een hogere macht. Officieel is de vrijmetselarij in Engeland ontstaan in 1717 en kwam voort uit de bouwgildes. Vandaar de naam vrijmetselaren. De symbolische elementen zoals passer, winkelhaak en schietlood hebben ook hun oorsprong in de bouwgildes. De meeste loges werken in de zogenaamde blauwe graden. Graden zijn, net als in het gildewezen, de stappen van leerling, gezel en uiteindelijk meester.

Symboliek

Soms zijn woorden niet voldoende, daarom gebruikt de vrijmetselarij symboliek. Volgens velen is symboliek het hart van de vrijmetselarij. Symbolen dekken de lading vaak beter dan woorden om de mens meer inzicht te verschaffen in gevoelens, handelingen en verschijnselen. Een van de belangrijkste is het symbool van de ruwe steen, een symbool voor de onvolmaakte mens. Met hamer en bijtel bewerken we (geestelijk) onze ruwe steen tot een zuivere kubus, een symbool voor de volmaakte mens. We toetsen onze “arbeid” met schietlood en waterpas om te bepalen of het resultaat oprecht en evenwichtig is.