Wat bieden wij?

De vrijmetselarij is een levenservaring die je met anderen beleeft. De inzichten van anderen kunnen verbreding en verdieping geven. Dit gebeurt door het uitwisselen van kennis en ervaring, en door het rituele spel. Gedurende het dagelijkse leven vervullen mensen veel rollen en functies. Daardoor zie je zaken vaak in een verschillend perspectief. In de loge kun je de diverse rollen en functies, en dus de diverse perspectieven op de werkelijkheid, als het ware oefenen. Na de meesterproef heb je ook toegang tot een zusterorganisatie van de NGGV, de NOGV, waarin je voortgezette ritualen speelt om jezelf nog meer te verdiepen.

Buiten het verwerven van kennis en inzicht vormt de broederschap het belangrijkste element voor de vrijmetselarij. Iedereen die vrijmetselaar is heeft zijn inwijding doorstaan en dat schept een band.

Doordat we wereldwijd op ongeveer dezelfde manier werken en onderlinge herkenningstekens hebben, is het een soort grote familie van oprechte mensen die voor elkaar klaar staan en streven naar een betere wereld.

Bijeenkomsten

Rituaal spel

Ongeveer de helft van de bijeenkomsten zijn zogenaamde rituele bijeenkomsten. Een ritueel is een rollenspel. Dit heeft tot doel om symboliek tot leven te brengen, betrokkenen iets te leren en samen een gevoel van broederschap en sfeer van beslotenheid te creƫren. Rituele bijeenkomsten worden gebruikt voor inwijdingen en bij de opvoering van bouwstukken. Een bouwstuk is een rede over een bepaald onderwerp of een beleving van muziek. De ruimte waarin het ritueel wordt opgevoerd wordt de tempel of werkplaats genoemd. De basis voor rituelen is wereldwijd hetzelfde.

Voorhoven

Het andere deel van de bijeenkomsten bestaat uit voorhoven. Dit zijn bijeenkomsten waarvoor een of meerdere leden een gespreksonderwerp voorbereiden. Meestal gaan de onderwerpen over levensbeschouwelijke of filosofische inzichten, maar ook maatschappelijke problemen worden regelmatig besproken. De meeste bijeenkomsten leveren geen conclusies op. Het doel is verdieping van de eigen inzichten.

Vrijmetselaren delen kennis maar willen elkaar nooit overtuigen. Iedereen moet vrij zijn om zijn eigen conclusies te trekken (dit in tegenstelling tot veel geloofsrichtingen).
Feestelijk

Vrijmetselaren zoeken naar hun “geestelijk” licht. Elk jaar wordt tweemaal een feestelijke bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van het zomer- en wintersolstitium (zonnewende). De loges vieren dit gezamenlijk. Er is een speciaal rituaal en ter afsluiting wordt een zogenoemd broedermaal gehouden.

WIJ VAN DE VRIJMETSELARIJ