Wie zijn we?

Loge Pythagoras behoort tot de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij (NGGV) en is toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen. De loge is meer dan 100 jaar geleden opgericht in Rotterdam. Bijeenkomsten worden twee keer maand gehouden in Gouda.

De moderne vrijmetselaar: “Als ik lees wat op dit moment mensen aanzet om vrijmetselaar te worden, is dat de behoefte om met anderen een goed gesprek te hebben, over zowel maatschappelijke als filosofische vraagstukken, zonder dat er aan de persoonlijke meningsvrijheid getornd wordt.”

Om te zorgen dat je vrij bent om je mening te geven of standpunten te delen, is de vrijmetselarij een besloten vereniging. Door de beslotenheid kan je met leden uit diverse ‘rangen en standen’ goed met elkaar samenwerken.
Belangrijke kernwaarden van de vrijmetselarij zijn “ken jezelf” en “op jou komt het aan”. Hiermee bedoelen we dat als je de wereld wilt begrijpen, je bij jezelf moet beginnen.

Organisatie

Loge Pythagoras is een statutaire vereniging en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vereniging is onderdeel van de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij (NGGV). De NGGV is op haar beurt lid van de wereldwijde organisatie CLIPSAS. CLIPSAS is een organisatie voor internationale contacten binnen de gemengde vrijmetselarij. De NGGV heeft ook warme contacten met andere maçonnieke ordes in Nederland en Europa.

Gemengde vrijmetselarij

De orde waartoe Pythagoras behoort, de NGGV, is een gemengde orde. Dit wil zeggen dat mannen en vrouwen, vaak uit verschillende overtuigingen, samenwerken in een loge. Er bestaan, buiten de NGGV, ook orden voor alleen vrouwen (bijv. De Weefsters en vrouwenloges) en alleen mannen (bijv. Het Grootoosten van Nederland). Bij de NGGV vinden we het gemengd werken belangrijk voor een evenwichtige samenwerking, maar we onderhouden warme contacten met de andere ordes.

Werken aan een betere wereld
Samen.