Wie zijn we?

Wie zijn we

Loge Pythagoras behoort tot de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij (NGGV) en is toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen. De loge is bijna 100 jaar geleden opgericht in Rotterdam. Bijeenkomsten worden tegenwoordig gehouden in Gouda.

Vrijmetselaren streven naar een betere wereld. Door zichzelf en de wereld beter te begrijpen willen ze hier een bijdrage aan leveren. Met elkaar wordt in vertrouwde kring gesproken over allerlei vraagstukken uit de maatschappij, filosofie en kunst en worden ervaringen gedeeld. In tegenstelling tot religies en filosofische genootschappen heeft de vrijmetselarij geen dogma’s die een bepaalde stroming uit religie, filosofie of politiek propageren. Iedereen is vrij om de dingen te zien en op eigen wijze te interpreteren.

Om te zorgen dat ieder vrij is om zijn of haar mening te geven of standpunten te delen, is de vrijmetselarij een besloten vereniging. Door de beslotenheid kunnen leden uit diverse ‘rangen en standen’ goed met elkaar samenwerken.

Belangrijke kernwaarden van de vrijmetselarij zijn “ken u zelve” en “op u komt het aan”. Hiermee bedoelen we dat als we de wereld willen begrijpen, we bij onszelf moeten beginnen. Als we niet zelf actief opzoek gaan naar antwoorden, zullen we niet vooruit komen.

Gemengde vrijmetselarij

De orde waartoe Pythagoras behoort, de NGGV, is een gemengde orde. Dit wil zeggen dat mannen en vrouwen, vaak uit verschillende overtuigingen, samenwerken in een loge. Er bestaan, buiten de NGGV, ook orden voor alleen vrouwen (bijv. De Weefsters) en alleen mannen (bijv. Het Grootoosten van Nederland). Voor de NGGV is het werken in een loge met zowel mannen als vrouwen belangrijk, omdat de NGGV in de loges graag een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling wil zijn van de maatschappij.

WIJ VAN DE VRIJMETSELARIJ